accueil    |    email    |   France    |   English    |   Italia    |   Allemagne

Proszek Scotchcastᵀᴹ 3M

contactez nous

 

Kontakt

Tetrachim France
12 rue de la Mare Blanche 
77186 Noisiel- Francja 
Tel.: +33 (0)1 61 44 02 90
Faks : +33 (0)1 61 44 02 99

Polski kontakt : inżynier ds. sprzedaży tech. Kinga MALINGER

Proszek Scotchcastᵀᴹ 3M

Proszki do izolacji elektrycznej na bazie żywicy epoksydowej.


Właściwości:

Doskonała izolacja elektryczna (doskonałe pokrycie krawędzi)

Odporność na przebicie

Szybkie utwardzanie

Dobra odporność termiczna (do klasy H: 180ºC)

Dobre właściwości mechaniczne

Dobra adhezja (przyczepność) do podłoża


Możliwe metody aplikacji:

Zanurzenie na gorąco w złożu fluidalnym

Napylanie w systemie Venturi

Elektrostatyczne złoże fluidalne

Napylanie elektrostatyczne


Polimeryzacja w temperaturze 200 - 220ºC


Przykłady zastosowania: izolacja toroidów, wirników, stojanów, szynoprzewodów…


 


 

photo 3M photo 3M

 

 

Prezentacja |  Kontakt  |  Teflon™ - powłoki przemysłowe  |  Produkty Henkel Acheson   |  Arkema Rilsan®, Orgasol® & Kynar® |  Proszek Scotchcastᵀᴹ 3M  |  Email

 

ADTG Studio 2009-2018  |  legal