homepage    |    email    |   France    |   English    |   Italia    |   Allemagne

Teflon™ - powłoki przemysłowe

contactez nous

 

Kontakt

Tetrachim France
12 rue de la Mare Blanche 
77186 Noisiel- Francja 
Tel.: +33 (0)1 61 44 02 90
Faks : +33 (0)1 61 44 02 99

Polski kontakt : inżynier ds. sprzedaży tech. Kinga MALINGER

teflon Powłoki przemysłowe Teflon firmy Chemours

Powłoki fluoropolimerowe na bazie: PTFE, PFA, FEP oraz ETFE.


Unikalna kombinacja właściwości:

• Non–stick (nie ulega przywieraniu)

• Niski współczynnik tarcia

• Odporność termiczna

• Odporność chemiczna

• Odporność abrazyjna (na ścieranie) oraz zużycie

• Szczelność

• Właściwości elektryczne


 

Powłoki przemysłowe Teflon są najlepszym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań. 


Dostępne w proszku lub formie płynnej.


Mogą być nanoszone na wiele różnych podłoży: stal, stal nierdzewną, aluminium, stal niskostopową, mosiądz, magnez i półmetale jak szkło, włókno szklane, niektóre rodzaje gum i tworzyw sztucznych.


Dla uzyskania optymalnej adhezji konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni.


Nanoszenie poprzez napylanie lub utwardzanie w wysokiej temperaturze dla uzyskania trwałego i obojętnego chemicznie wykończenia.


 


DuPont   DuPont
     
DuPont   DuPont

 

Teflon PTFE

 Politetrafluoroetylen: termoutwardzalny

 Doskonałe właściwości antyadhezyjne (non-stick)

 Temperatura robocza do 260ºC

 Ekstremalnie niski współczynnik tarcia

 Dobra odporność abrazyjna

 Dostępny w formie dyspersji wodnej


Teflon FEP

●  Kopolimer fluoryzowanego etylopropylenu: termoplastyczny

 Doskonałe właściwości antyadhezyjne (non-stick)

 Niski współczynnik tarcia

 Temperatura robocza do 205ºC

 Dostępny jako dyspersja wodna lub proszek

 

Teflon PFA

Perfluoroalkoxy: termoplastyczny

 Bardzo dobre właściwości antyadhezyjne (non-stick)

 Temperatura robocza do 260ºC

 Grubość powłoki do 1000 µm

 Doskonała odporność chemiczna

 Dostępny w jako dyspersja wodna lub proszek

 

Teflon ETFE

 Kopolimer etylenu i tetrafluoretylenu: termoplastyczny

 Doskonała odporność chemiczna

 Temperatura robocza do 150ºC

 Najwytrzymalszy ze wszystkich fluoropolimerów

 Bardzo odporna powłoka

 Grubość powłoki do 1000 µm

 Dostępny jako dyspersja wodna lub proszek

 

Teflon-S Onecoat (powłoka jednowarstwowa)

 Mieszanka PTFE lub FEP w innej żywicy syntetycznej wysokiej jakości

 Dyspersja wodna lub na bazie rozpuszczalnika

 Wysoka wytrzymałość

 Odporność abrazyjna (na ścieranie)

 Niski współczynnik tarcia

 Właściwości antyadhezyjne (non-stick)

 Zawiera spoiwo wiążące powłokę z podłożem

 Temperatura utwardzania 165ºC - 350ºC 

Prezentacja |  Kontakt  |  Teflon™ - powłoki przemysłowe  |  Produkty Henkel Acheson   |  Arkema Rilsan®, Orgasol® & Kynar® |  Proszek Scotchcastᵀᴹ 3M  |  Email

 

ADTG Studio 2009-2018  |  legal